Kiến tạo những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, Forest In The Sky là một tổ hợp nghỉ dưỡng trên cao, quy mô lớn và tập trung nhất tại Flamingo. Tại đây, Quý khách sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu nghỉ dưỡng thượng lưu ngay trong tòa nhà thế kỷ.